KỸ THUẬT


Dịch vụ kỹ thuật cơ khí

  • Hệ thống điều hòa không khí và thông gió
  • Hệ thống thông gió tự nhiên và cưỡng bức
  • Hệ thống phòng sạch từ cấp 100,000 đến 100
  • Hệ thống y tế trong bệnh viện và dược phẩm
  • Hệ thống vệ sinh và nhà bếp
  • Hệ thống hút khói
  • Hệ thống quản lý tòa nhà
  • Hệ thống cách âm và chống rung