TƯ VẤN THIẾT KẾ KỸ THUẬT - QUẢN LÝ DỰ ÁN

Dịch vụ

  • Thiết kế cơ sở, thiết kế dạng biểu đồ và triển khai bản vẽ chi tiết
  • Tổ chức mời thầu cho các nhà thầu trong và ngoài nước
  • Tư vấn giám sát các công trình Cơ và Điện
  • Quản lý chi phí - Trọng tâm vào chi phí Cơ và Điện
  • Hỗ trợ quản lý xây dựng

 

 
     
 

Kỹ thuật