KỸ THUẬT


Dịch vụ kỹ thuật phòng cháy chữa cháy

  • Kỹ thuật phòng cháy chữa cháy cơ bản
  • Hệ thống phòng chữa cháy
  • Hệ thống cuộn ống chữa cháy
  • Hệ thống bình chữa cháy
  • Hệ thống đầu phun chữa cháy tự động
  • Hệ thống tạo áp cầu thang thoát hiểm và cấp quạt dưỡng khí