KỸ THUẬT


Dịch vụ kỹ thuật điện

 • Nguồn cung cấp điện chính
 • Tủ trung thế và máy biến áp
 • Tủ điện chính
 • Máy phát
 • Hệ thống tự động chuyển đổi nguồn
 • Tủ bảng điện và tủ điểu khiển trung tâm
 • Hệ thống nối đất và chống sét
 • Hệ thống chiếu sáng bên trong và bên ngoài
 • Hệ thống động lực
 • Hệ thống báo cháy tự động
 • Hệ thống điện thoại bao gồm tổng đài PABX, MDF và DF
 • Hệ thống liên lạc nội bộ
 • Hệ thống an ninh
 • Hệ thống an-ten vệ tinh