CÁC CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU

2006 - 2007

  • Thiết kế hệ thống Cơ và Điện cho Chung cư căn hộ cao cấp Gia Hòa (14 tầng với 5 khối, có tổng diện tích sàn xây dựng là 120,826m2 bao gồm 1104 căn hộ) ở Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh.
  • Thiết kế hệ thống Cơ và Điện cho Chung cư căn hộ cao cấp Sài gòn Castle (30 tầng với 16 khối, có tổng diện tích sàn xây dựng là 371,990m2 bao gồm khoảng 2500 căn hộ) ở Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh