CÁC CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU

2004 - 2005

  • Giám sát hệ thống Cơ và Điện dự án Trường Đại học Quốc Tế RMIT Việt Nam, rộng hơn 20 héc ta với tổng diện tích xây dựng khu học đường hơn 12,000m2 - Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh